Verdivurderinger

Bygninger og tomt

Takstvurderinger

Investeringsanalyser ifm utbygging/ombygging/utnyttelse av eiendommer og tomteområder for bolig og næring

Eiendomsutvikling

Foredlingsalternativer

Utvikling av tomter og eiendom innen bolig og næring

Prosjektledelse

Byggeledelse

Prosjekteringsledelse

Prosjektadministrasjon

Våre referanser

Vilhelm Bjerknes vei 71

Oppdrag:
Prosjektleder
Omfang:
Bta 1150 m2
Kontraktsverdi:
ca 25 mill
Entepriseform:
Delentrepriser

Tryg Forsikring

Oppdrag:
Prosjektledelse
Omfang:
Bta 19000 m2
Kontraktsverdi:
ca 90 mill
Entepriseform:
Generalentreprise

Sandviken Sjøfront

Oppdrag:
Prosjekteringsledelse
Omfang:
Bta 14000 m2
Kontraktsverdi:
ca 260 mill
Entepriseform:
Hovedentrepriser

Kontakt oss

Svein Litleré

Svein Litleré har dobbel utdannelse som ingeniør og bedriftsøkonom.
Han har en meget solid og allsidig erfaring fra byggebransjen.I mer enn 35 år (siden 1978) har han jobbet som prosjektleder og prosjekteringsleder i selskaper som Sande/Selmer og NCC.

Etablerte Eiendomsforedling AS i 2006.

Tlf:95 06 30 78 E-post:svein@eiendomsforedling.no